Tarieven

 

Per sessie  € 65,00
Telefonisch (per half uur) € 20,00

 

Sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim.

Veel werkgevers zijn bereid tot een tegemoetkoming in – of volledige vergoeding van de kosten.

Therapeut keurmerk

Rabo: NL61 RABO 01009 66160
BTW nr: 1191.23.472.B.01
KVK nr: 08127793