Voluit leven

 

Wanneer we jong zijn, kunnen we niet anders dan authentiek zijn. Het merendeel van onze acties is spontaan, aanstekelijk en inspirerend. Nog onaangetast door gedragsregels.

Als we opgroeien moeten we voldoen aan allerlei eisen van de maatschappij waardoor we een bepaalde houding naar de buitenwereld ontwikkelen. Deze houding stemt vaak niet overeen met wat we van binnen voelen.

Deze houding, ook wel overlevingsmechanisme genoemd, ontstaat uit zelfbescherming en om negatieve gevoelens niet te voelen. Als we volwassen zijn werkt dit mechanisme “tegen” ons en kunnen we zowel lichamelijke als psychische klachten krijgen.

 

 

Er is een nieuwe tijdsgeest
onstaan waarin we meer mogen
leven vanuit ons gevoel.
Leven vanuit vreugde,
vrijheid en vertrouwen;
het hart als basis voor een
inspirerend en liefdevol leven.