Zelfliefde 3

Het belangrijkste besluit dat je gaat nemen. KIEZEN VOOR GELUK.

Het is geen kennis dat je krijgt, maar eerder een besluit dat je neemt. Heel simpel. Voor het feit dat je van jezelf wilt houden. Alles wat nodig is, is het besluit om topprioriteit te geven aan hoe je je voelt. Met andere woorden: maak geluk tot het hoogste doel in je leven.

je van jezelf wilt houden, is je eerste zorg hoe je je voelt. Je maakt hoe je je voelt tot belangrijkste in je leven. Hiermee sta je jezelf toe om te bewegen in de richting van je vreugde, ongeacht de risico’s die je daarmee denkt te nemen. Mensen die van zichzelf houden maken geluk tot hun hoogste doel. Ze weten dat al het andere minder belangrijk is. Ze beseffen dat de enige motivatie ooit voor wie dan ook, voor welke actie dan ook, is om een beter gevoel te krijgen en in de richting van geluk te gaan. Het lijk misschien onzinnig, maar het is een oefening in begrip en medeleven die vaak begint bij een ander, maar die tenslotte eindigt bij jezelf. (vb.: Waarom gebruikt iemand coke, omdat hij denkt dat hem dit een beter gevoel zal geven. Waarom geven mensen aan anderen, omdat hen dat een goed gevoel geeft). Je ziet, alles wat we doen, goed of slecht….we doen het omdat we denken dat het ons gelukkiger maakt.)

Waardoor worden we gemotiveerd in het leven? Echte innerlijke motivatie komt van binnenuit omdat persoonlijke bevrediging van binnenuit komt. Een diepe, ingeboren menselijke behoefte om richting te geven aan je eigen leven, om nieuwe dingen te leren en te scheppen en om een doel te vinden in het streven naar verbetering.

Als we jong zijn worden we vaak weggeleid van deze innerlijk motivatie in de richting van externe motivatie. We beginnen de innerlijke motivatie los te laten omdat we besluiten dat de beloning van de goedkeuring van andere mensen belangrijker is voor het slagen van ons leven dan onze eigen innerlijke motivatie. Beloningen maken ons tijdelijk gelukkig. Zo ruilen we onze eigen persoonlijke voldoening in voor de beloningen van volwassenen om ons heen. Hoewel dit ons veel lijkt te brengen, brengen ze ons geen werkelijke, blijvende, innerlijke voldoening. In plaats daarvan voelen we ons leeg, want we hebben geen innerlijke motivatie en geen innerlijke voldoening. We zoeken dingen buiten ons, om die leegte te vullen. We blijven in relaties die niet fijn meer zijn, we vermijden afkeuring van anderen, we rennen door het leven in de hoop dat het ons uiteindelijk gelukkig maakt.

Leave a Reply