Mijn tarieven

Losse sessies

Eenmalige sessie € 89,-
Kortingen bij traject/online/studenten in overleg.

Traject

Bij een traject wordt afhankelijk van het aantal sessies een bedrag overeengekomen.

Online

Sessie € 65,-

Groepsessies

Per dagdeel (bij 6 tot 8 deelnemers) €44,-

Zakelijk (3 mnd)

8 sessies + *** € 888.-

AANVULLINGEN

*** 

Gedurende de trajecten (1,5 mnd of 3 mnd) hebben we 4 tot 8 sessies.
Daarnaast ben ik in de tussenliggende periodes bereikbaar voor vragen 
en word je begeleid, telefonisch of via what’s app.

Ik ben bewust niet aangesloten bij een beroepsvereniging omdat er veel tijd gaat zitten om te voldoen aan de eisen
van de beroepsvereniging terwijl die soms niet relevant zijn. Daarnaast zijn er veel kosten aan verbonden die dan weer doorberekend
moeten worden in de tarieven. Ik besteed deze tijd liever aan mijn cliënten en heb getracht mijn tarieven daarop aan te passen.

De kennismaking/intake is in principe altijd telefonisch en is gratis. 

Bij afspraken in de praktijk gaan we gelijk aan de slag en deze worden dus als sessie berekend.

De genoemde trajecten 1,5 mnd en 3 mnd kunnen wat afwijken qua lengte wanneer dat zo uitkomt,

  • bv. door vakantie of ziekte, maar is altijd in overleg.
  • Eigen inbreng is mogelijk, bv. het combineren van online/offline.
  • Sessies zijn gemiddeld 1 tot anderhalf uur (vrijgesteld van BTW). 
    Er zijn geen extra kosten wanneer de sessie langer dan 1 uur duurt.
  • Verslaglegging zakelijk: kosten 1 sessie.
  • Coaching/loopbaanbegeleiding valt wel onder de BTW. Deze sessies zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.
  • Je ontvangt een betaalverzoek direct na de sessie. De factuur wordt per mail verstuurd.

TIP: Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget hebben
vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in- of volledige vergoeding van de kosten. 

Scroll to Top